In elke branche een passend certificaat

certificaat

Als ondernemer komt er ontzettend veel op je af. Er moet veel geregeld worden en je zal ongetwijfeld soms omkomen in de hoeveelheid informatie. Zo ook informatie over het behalen van certificaten voor bedrijven. Een certificaat behaal je omdat dit leidt tot een efficiëntere manier van werken, kosten besparing of voordeel positie ten opzichte van de concurrent. Afhankelijk van de branche waarin je onderneemt zijn er daarnaast specifieke certificaten te behalen. In deze blog worden een aantal relevante certificaten per branche benoemd.

Zorg

Voor wie werkzaam is in de zorg weet waarschijnlijk wel dat hier misschien wel de meest privacy gevoelige informatie voorbij komt. Patiëntgegevens bestaat uit zeer vertrouwde informatie die niet bestemd is voor derden. Het certificaat NEN 7510 is daarom ontwikkeld als norm voor de zorgsector in Nederland. Deze norm is gebaseerd op informatiebeveiliging en bestaat uit richtlijnen voor diverse ICT-systemen. Het toepassen van deze norm zorgt er voor dat patiëntgegevens beter beschermd wordt. Daarnaast voldoe je met het behalen van het certificaat voor het voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Inspectie voor Gezondheidszorg.

Bouw

In de bouw zijn weer hele andere pijlers van belang. Waar het in de zorgsector vooral draait om het veilig verwerken van persoonsgegevens ligt de nadruk in de bouw natuurlijk op veilig werken. Werken in de bouw brengt velen risico’s met zich mee, een VCA diplomering is daarom belangrijk. Nog niet alle bedrijven die werkzaam zijn in de bouw hanteren dit certificaat, maar toch wordt het belang ervan steeds vaker ingezien.

Voedingsindustrie

Weer een hele andere uitdaging is er voor bedrijven die werken in de voedselbranche. Voedselveiligheid is hier prioriteit nummer 1. Een FSSC 22000 certificering is ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden binnen de voedingsindustrie. Dit certificaat heeft ook betrekking op organisaties die indirect betrokken zijn in de voedselketen.

Bovenstaande zijn slechts een aantal voorbeelden van toepassingen van certificaten binnen branches. Naast deze is er nog een veel ruimer scala aan certificaten die te behalen valt. Te denken is aan certificaten voor duurzaam werken, gezond en veilig werken of medische toepassingen.

Comments are disabled.