Valbeveiliging voor werkzaamheden op hoogte

veilig werken

Op dagelijkse basis wordt er in Nederland op hoogte gewerkt. Zo voeren reparateurs en glazenwassers vaak werkzaamheden uit op niveaus hoger dan de begane grond. Ook onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld groendaken en zonnepanelen vragen om een aanpak op hoogte. Welke risico’s zitten verbonden aan het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte en hoe neem je preventieve maatregelen?

Risico’s

Een val op de werkvloer kan overal voorkomen, maar een val tijdens werkzaamheden op daken, stijgers en ladders brengt vanwege de hoogte extra gevaar met zich mee. Wettelijk gezien moeten er daarom maatregelen getroffen worden bij werkzaamheden op hoogte om veilig werken te kunnen waarborgen. Bij werkzaamheden die op 2,5 meter of hoger worden uitgevoerd is er volgens de wetgeving sprake van valgevaar. Door te zorgen voor goede valbeveiliging kun je de risico’s beperken.

Valbeveiliging

Welke valbeveiligingsmaatregelen specifiek gewenst zijn hangt af van diverse factoren. Het type werkzaamheden dat uitgevoerd wordt is daarbij van belang, maar ook de situatie ter plaatse. Zo zijn er scenario’s waarbij de risico’s groter zijn. Bijvoorbeeld wanneer er op hoogte gewerkt wordt boven een weg. Iedere locatie vraagt om een eigen aanpak. Zo is er valbeveiliging voor werkzaamheden op specifiek een plat dak of een schuin dak. Ook is er verticale valbeveiliging verkrijgbaar en er zijn speciale bovenloopsystemen op de markt. Tot slot speelt de frequentie van de werkzaamheden een rol. Je kunt daarom kiezen voor permanente of tijdelijke valbeveiliging.

Trainingen

Naast valbeveiligingsproducten kun je meer doen om veilig werken op hoogte te vergroten. Zo zijn er tal van trainingen op dit gebied te volgen. Deze trainingen worden aangeboden voor leidinggevenden en uitvoerenden. Je kunt denken aan een training die gericht is op de bewustwording van de risico’s. Daarnaast zijn er trainingen gericht op specifieke locaties. Bijvoorbeeld voor het veilig werken in masten. Of voor redding en evacuatie vanaf een plat dak. Deze reddings- en evacuatie trainingen zijn bijvoorbeeld ook aan de orde wanneer een medewerker op hoogte onwel wordt.

Passende veiligheidsoplossing

Omdat iedere situatie en locatie uniek is, vraagt veilig werken op hoogte altijd om een maatwerk oplossing. Je kunt hiervoor een risico-inventarisatie laten uitvoeren om zo inzicht te krijgen in de te treffen veiligheidsmaatregelen. Denk bij deze maatregelen niet alleen valbeveiliging maar ook aan het hebben van plan voor redding en evacuatie. Vergeet verder niet dat medewerkers een veilige toegang moeten hebben tot de werkplek. Hiervoor is speciaal klimmateriaal nodig zoals een kooiladder, een verrijdbare ladder of juist een vaste gevelladder.

Comments are disabled.